Pagdating ng mga europeo

Rated 3.99/5 based on 765 customer reviews

Teodoro Kalaw – patnugot ng pahayagang El Renacimiento.

Macario Sakay – tagapagtatag ng Republika ng Katagalugan at nahatulang bitayin sa harap ng publiko dahil sa paglabag sa Batas sa Panunulisan.

Martin Ocampo – may-ari ng pahayagang El Renacimiento.

Mga Patakaran at Batas na Sumupil sa Nasyonalismong Pilipino Batas Sedisyon – Itinatag ng Philippine Commission noong 1901.

Pagbabawal sa panghihikayat at lahat ng uri ng pagkilos na magsusulong sa kalayaan ng Pilipinas.

Dollar – Pangunahing motibo sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.

Ang pagsusulong nito nga mga interes pang-ekonomiko sa Silangan lalo na sa bansang Tsina.

Leave a Reply